บริษัท เอ็น วาย เอส ไดแคสติ้ง จำกัด

35 ซอยอนามัยงามเจริญ 33 แยก 1 แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร 080 545 4442